منبع: جاش کالابرس ، unsplash.com

هیچ رهبری بدون تیم وجود ندارد. در اینجا می توانید دریابید که چگونه می توانید رهبری تیم را کامل کنید

به دلیل تجربه گسترده من در محیط های تیمی ، عمدتا ورزشی یا حرفه ای و همچنین پروژه های اجتماعی ، مراحل مهمی را آموخته ام که یک تیم را قادر می سازد بدون توجه به شرایط ، حداکثر عملکرد را داشته باشد. بدون تیم ، یک رهبر بی ربط است. رهبر فقط به اندازه تیمش خوب است. در بیشتر سازمان ها ، رسم است که هفته را با آیین جلسه صبح دوشنبه آغاز می کنند. گاهی اوقات این یک ابزار انگیزشی سریع است ، اما اغلب یک کار طولانی ، خسته کننده و صرفه جویی در انرژی است. طول می کشد تا فرد در ابتدای هفته واقعاً شروع به کار کند. به همین دلیل ، فشار جلسه را به خود جلسه وارد می کند. در مقابل ، یک جلسه بعد از ظهر جمعه به عنوان یک آیین اجازه می دهد تا بحث گسترده تری از هفته گذشته به طوری که افراد بیشتری می توانند به طور موثر کمک کنند و انتقادی وارد هفته آینده شوند. این توانایی را به افراد می دهد که کار خود را بی وقفه انجام دهند ، وقتی نوبت به صبح دوشنبه می رسد. با این حال ، این ساختار تنها با نگرش مناسب نسبت به رهبری تیم مفید است.

برای ایجاد یک فضای رهبری مثبت ، منیت نمی تواند در هر سطحی در تیم نقش داشته باشد. اگرچه یک زنجیره فرماندهی ساخته شده بر اساس شایستگی شایسته سالاری مهم است و باید وجود داشته باشد ، اما بسیار مهمتر است که دستورات غیرمتمرکز در سراسر تیم توزیع شود و براساس تقسیم کار در شرکت باشد. انجام این نوع کار گروهی دو م crucلفه اساسی دارد: اول ، شایسته سالاری بر اساس شایستگی های گذشته نیست بلکه براساس اقدامات امروز است و دوم ، تقسیم کار نیز پراکندگی اموال است. از این نظر ، تمام اعضای تیم نه تنها در مورد نقش خودشان در تیم ، بلکه درمورد عملکرد و دیدگاه استراتژیک کل تیم نیز مسئولیت کامل دارند. مفهومی مشابه فلسفه مالکیت شدید جوکو ویلینک و لیف بابین. هر دو سابق نیروی دریایی و از بنیانگذاران مشاور مدیریت جبهه ایچلون هستند.

منبع: نیک مک میلان ، unspalsh.com

در چنین فضایی ، که افراد بیشتری می توانند در داخل یک زنجیره از فرماندهی نقش های رهبری را بر عهده بگیرند ، زمینه برای بحث های گسترده تر و گسترده تر ، ایده های نوآورانه تازه و ایده پردازی بیشتر وجود دارد. همه نباید حرف بزنند ، اما همه باید گوش دهند. احترام به مهارت ها ، نظرات و دیدگاه های دیگر همراه با مسئولیت شخصی شدید باعث می شود تیم قدرتمندتر در مواقع چالش برانگیز و در مواقع فرصت موثرتر باشد. همسو کردن نظرات یا ایده های خود با وظیفه ای که در دست دارید و نه با گروه یا فردی در گروه ، گام مهمی در دستیابی به رهبری تیمی موثر است. همه باید عمل کنند و فکر کنند همه مسئول نتیجه تیم هستند.

صداقت افراطی عنصر دیگری است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. هنگام تقسیم کار و تخصص اجتناب ناپذیر در یک تیم ، باید درک مطلق از آنچه ممکن است و در چه بازه زمانی وجود داشته باشد. صداقت افراطی از نویدبخشی بیش از حد و عملکرد پایین اجتناب می کند ، که باعث کاهش اعتماد به نفس در یک تیم با گذشت زمان و ایجاد الگوی منفی برای آینده می شود. انتقاد سازنده برای بهبود مستمر حیاتی است ، اما اثربخشی آن بدون اعتماد و صداقت شدید خنثی می شود. به خصوص وقتی تیمی به ایده های نوآورانه تکیه می کند ، انتقاد سازنده باید در بحث ها نقش داشته باشد.

وقتی همه این اصول به طور همزمان انجام می شود ، یک تیم اغلب با گذشت زمان شتاب بیشتری می گیرد و می تواند به سرعت با هم بر چالش ها و اتفاقات ناگوار غلبه کند. تیم بدون در نظر گرفتن اندازه ، چابک تر می شود و بنابراین استفاده از فرصت هایی که رقبا از دست می دهند آسان تر می شود. وقتی بعد از ظهر جمعه با هم ملاقات می کنید وقت دارید که در مورد افکار خود درباره هفته گذشته ، اهداف و تغییراتی که برای هفته آینده باید ایجاد کنید تجدیدنظر کنید. متوجه خواهید شد که هفته را حتی در مواقع بحرانی با یک یادداشت مثبت به پایان می برید. شما دوشنبه را با انرژی و وضوح بیشتری در مورد آنچه باید انجام شود شروع می کنید. هر فرد مسئول وظایف خود است و در مورد عملکرد کلی تیم تصمیم می گیرد. به همه انگیزه دهید تا روز دوشنبه را با نگرشی مثبت آغاز کنند و برای آن تلاش کنند.

نیک مشاور Mulberry Green Capital & Engaged Tracking است